Lodi

Lodi plukkes af flere omgange ca. fra midt juli til ind i august.
Middelstort grøn/ gul æble.