Æbler

Den plantage vi har, består af gamle træer. Mange af træerne er for store, og der er for stor afstand mellem træerne. Vi har sorter, der er gule, men i dag ønsker forbrugerne røde sorter. Så over de næste år skal vi have foretaget en nyplantning. Det bliver rækker med mange små træer, der står tæt. Fra vi planter til træerne begynder at give frugt, går der ca. 2- 4 år, alt efter sort. Det vil tage tid, og det vil også betyde, at nogle af de sorter, vi har i dag, vil udgå. En del af sorterne, har vi kun få træer af, og de står ofte spredt i rækkerne.

Vi har over 30 forskellige æbler sorter. Vi har mange af de ældre sorte, og vi vil forsætte med nogle af dem.


Ved hver sorte er der et billede og en kort beskrivelse.
Desværre er siden stadig under konstruktion, så ved nogle sorter mangler måske foto eller tekst.